• DYSLEKSJA I DYSGRAFIA
 • NADPOBUDLIWOŚĆ
 • BRAK KONCENTRACJI I UWAGI
 • NADWRAŻLIWOŚĆ NA DŹWIĘKI
 • BŁĘDNA INTERPRETACJA PYTAŃ
 • MYLENIE PODOBNIE BRZMIĄCYCH SŁÓW
 • KONIECZNOŚĆ POWTARZANIA POLECEŃ
 • TRUDNOŚCI Z CZYTANIEM I PISANIEM
 • SŁABA KOORDYNACJA RUCHOWA I SŁABE UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWE
 • MYLENIE STRONY LEWEJ I PRAWEJ
 • MĘCZLIWOŚĆ
 • NADAKTYWNOŚĆ
 • NADWRAŻLIWOŚĆ EMOCJONALNA
 • I INNE NP: drażliwość, niemuzykalność, wycofywanie się, ubogie słownictwo, monotonny głos

MOŻLIWE EFEKTY STOSOWANIA TERAPII
 • zwiększenie koncentracji
 • szybsze i trwalsze zapamiętywanie
 • skuteczniejsze uczenie się
 • zmniejszenie popełnianych błędów w pisowni
 • zwiększenie sprawności komunikowania się
 • polepszenie radzenia sobie z emocjami i stresem

DYSLEKSJA I DYSGRAFIA
Dysleksja to zaburzenie uwagi słuchowej - integracji i analizy dźwięków. Zaburzenie uwagi słuchowej oraz blokada na poziomie ucha ma swoją bezpośrednią konsekwencje w procesie słuchania co z kolei przekłada się na problem uczenia się. Bardzo ważną rolę w procesie słuchania odgrywa tzw. lateralizacja słuchowa czyli ucho dominujące. Zbyt długi proces analizy usłyszanych treści oraz specjalizacja półkul mózgowych ma wpływ na tempo pracy dziecka. Półkula lewa bezpośrednio odbiera informacje i analizuje je, prawa zaś z jednej strony kontroluje czy praca ta została dobrze wykonana, a z drugiej wyzwala kreatywność. Jedna półkula operuje, druga zaś kontroluje, a obie cały czas odbierają informacje. Przy czym ucho prawe jest dominujące w procesie słuchania. Gdy lewe ucho staje się dominujące, cały system zostaje zaburzony. W takiej sytuacji informacja dociera z opóźnieniem, czas kontroli zostaje wydłużony i bardziej skomplikowany, czas reakcji może się wydłużyć o 100 a nawet 200 razy. U dzieci z dysleksją blokada analizy dźwięków na poziomie niektórych częstotliwości powoduje również kłopoty w odróżnianiu liter takich jak „k” i „g” lub „p” i „b”. Dziecko ma wówczas więcej trudności z tymi fonemami i czasami słyszy je zamiennie. Różnica pomiędzy niektórymi fonemami jest minimalna więc musi być szczególnie dobrze wyćwiczona jej analiza. Pisownia wymaga również od dziecka dużej sprawności motorycznej i opanowania mikro-ruchów.

Trening ucha ma na celu:
 • usprawnienie uwagi słuchowej,
 • skrócenie czasu analizy informacji,
 • wyćwicznie ucha prawego, co w konsekwencji prowadzi do jego dominacji.

Dysleksja dotyczy nie tylko problemów z słuchaniem i czytaniem, wiąże się ona z zaburzeniem całego mechanizmu uczenia się , a zwłaszcza uczeniem się reguł ortografii. W takiej sytuacji dziecko stara się radzić sobie z problemami dodatkowym wysiłkiem i pracą, co z kolei prowadzi do przemęczenia i kłopotów z koncentracją. Wcześniej czy później dziecko poddaje się, gdyż ilość wkładanego wysiłku nie przynosi pożądanych rezultatów.Często u takiego dziecka pojawia się odczucie akustycznej kurtyny. Ma ono wrażenie jakby ktoś pomiędzy nim i nauczycielem zainstalował szybę akustyczną, która deformuje dźwięki. Dziecko i nauczyciel nie odbierają na tych samych falach a przyczyna jest prosta - nie słyszą tego samego!

źródło
[Rozmiar: 177939 bajtów]

Nasi partnerzy
Akademia Smyka Akademia Bobasa Akademia Absolwenta Smykoludki ASGO

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top