Informacje szczegółowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, rodziców/opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci


 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych będzie/jest Robert Radojewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FENOM OŚRODEK ROZWOJU I TERAPII z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grudzieniec 34, NIP779-105-33-43 (zwany dalej FENOM).
  Możesz się skontaktować z FENOM w następujący sposób:
  - listownie na adres siedziby FENOM;
  - przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - telefonicznie: +48 61 8 40 76 10

 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych

  UMOWA FENOM będzie przetwarzać dane osobowe dziecka, rodziców/opiekunów prawnych/ uzyskane od rodziców/opiekunów prawnych oraz pozyskane przez pracowników FENOM i osób, z którymi FENOM współpracuje celem realizacji umowy o terapię TOMATIS aby:
  • zawrzeć i realizować umowę o terapię TOMATISA,
  • przygotować zaświadczenia czy certyfikaty itp.
  • rozliczać i rozwiązywać umowy, dochodzić roszczenia z tego tytułu;
  • archiwizować dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • fakt że przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);


 3. Okres przechowywania danych osobowych

  Przetwarzanie danych będzie odbywać się tak długo, jak jest to konieczne do realizacji wymienionych celów a po zakończeniu przetwarzania w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń, wykonania obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych oraz zachowania zasady rozliczalności, tak długo jak jest to konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Odbiorcy danych

  FENOM może przekazywać dane osobowe osobom/podmiotom na podstawie umów powierzenia danych osobowych ( o ile są wymagane):
  • dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT,
  • podmiotom wykonującym usługi podwykonawcze dla FENOM,
  • podmiotowi prowadzącemu księgowość, obsługę prawną FENOM.


 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  1)Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem,

  2) Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z FENOM pod adresem podanymi w pkt. 1 niniejszej informacji.
  3) Prawo wycofania zgody W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody - masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możeciePaństwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy wskazany w pkt 1 niniejszej informacji.
  4) Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  2. FENOM nie przekazuje danych do państw trzecich.

  Zapoznałam się w dniu ……………. Podpis/y…………………………………….. ……………………………… Zapoznałam się w dniu ……………. Podpis/y…………………………………….. ………………………………
Nasi partnerzy
Akademia Smyka Akademia Bobasa Akademia Absolwenta Smykoludki ASGO

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top