I ETAP

Diagnoza i ocena wstępna (ok. 1,5 h):
  • wywiad z rodzicem
  • badanie słuchu zarówno pacjenta jak i rodzica
  • omówienie wyników
  • przedstawienie harmonogramu terapii
Etap I – 30 godz. ćwiczeń rozłożonych na okres 15dni, po dwie godziny dziennie.
Cena: 150 zł diagnoza + 1800 zł terapia (30 h x 60 zł/h)

II ETAP
Kontrolny test międzyetapowy
  • badanie słuchu zarówno pacjenta jak i rodzica
  • omówienie wyników
Etap II – 15 godz. ćwiczeń odbywających się po 1-2 miesięcznej przerwie. Ta faza koncentruje się, naciskiem na pracę z mikrofonem, tak aby pacjent miał okazję słuchać własnego głosu i pracować z nim.
Cena: 100 zł testy + 900 zł terapia (15 h x 60 zł/h) + 50 zł nagranie głosu mamy
Nasi partnerzy
Akademia Smyka Akademia Bobasa Akademia Absolwenta Smykoludki ASGO

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia, pliki itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Back to top